Hiirien torjunta ja hävitys

Teemme hiirien karkotusta ja torjuntaa Uudenmaan alueella kaiken tyyppisistä rakennuksista, rakennelmista ja jopa autoista, sekä asuntovaunuista ja asuntoautoista. Palveluihimme kuuluvat hiirien hävittäminen ja ongelman ennaltaehkäisy jatkossa sekä neuvonta. Toimimme noudattaen myös IPM-periaatteita (Integrated Pest Management = Integroitu tuholaistorjunta).

Asiakkaitamme ovat sekä yritykset että yksityiset henkilöt.

Meillä on kokemusta tuholaistorjunnasta jo vuodesta 1995. Kokemuksen ansiosta, me tiedämme kuinka hiiret rakennuksissa käyttäytyvät, kuinka niistä päästään eroon ja kuinka ongelmien toistuminen estetään.

Metsähiiri

Apodemus flavicolli

hiiri inconse_torjunta ja hävittäminen
Metsähiiri

Metsähiiri

Apodemus flavicolli

Metsähiiri on yleisin rakennuksiin tunkeutuva hiirilaji Etelä- ja Keski-Suomessa. Aikuinen metsähiiri voi olla jopa 13 cm pituinen ja painaa 50 g. Häntä on sen lisäksi lähes ruumiin pituinen. Selkäpuoli on rusehtava ja vatsapuoli vaalea.

Se on erittäin hyvä kiipeilemään ja pystyy tunkeutumaan rakennukseen jopa noin 1 cm mittaisesta raosta. Se elää kesät luonnossa, mutta ilmojen kylmetessä hakeutuu helposti asumuksiin ravinnon ja lämmön toivossa.

Naaras saa noin 20 sokeata ja karvatonta poikasta vuodessa. Poikaset ovat täysin emostaan riippuvaisia.

Hiirien aiheuttamat haitat

Hiiret voivat aiheuttaa terveyshaittoja ja eri asteisia vahinkoja kiinteistölle. Hiirien ulosteissa on taudinaiheuttajia, joista voi syntyä tartuntavaaraa. Ulosteet aiheuttavat myös sotkua ja hajuhaittoja. Hiiret aiheuttavat vielä lisää sotkua silppuamalla tekstiilejä, paperia tai levittämällä roskia.

Hiirien aiheuttamat vahingot kiinteistölle

Hiiret viihtyvät rakenteiden väleissä, joissa on eristeitä. Eristeisiin kaivetut tunnelit, tai välikatossa tallottu puhallusvilla heikentää eristeiden toimivuutta.

Välikatossa kulkevan ilmastointiputken paljastuminen eristeiden alta saattaa aiheuttaa kondenssiveden muodostumisen putken pintaan ja näin hiirivahinko saattaa eskaloitua vesivahingoksi. Vesivahingon hiiret voivat aiheuttaa myös jyrsimällä muovisia vesijohtoja rikki.

Sähköjohdot ovat myös vaarassa. Rikkijärsitty johto saattaa aiheuttaa oikosulun tai tulipalon. TUKES:in mukaan 5 % selvittämättömistä tulipaloista on jyrsijöiden aiheuttamia.

Miksi hiiret tulevat rakennukseen

Hiiriä on kaikkialla luonnossa ja taajamissa. Rakennuksista hiiret hakevat suojaa ja lämpöä. Tästä syystä hiiriongelma yleensä ilmenee syksyisin. Ulkona luonnossa niillä on riittävästi ruokaa, joten ruoka niitä ei tuo sisään, mutta talon vierustalla sijaitseva ruoka houkuttelee hiiriä lähistölle, jolloin riski hiiriongelmaan kasvaa.

Vahvuuksiamme ovat:

 • Hiiriongelman aiheuttajien huolellinen selvittäminen ja ongelmien systemaattinen poistaminen. Tällä tavoin hiirien torjuntaa ei tarvitse uusia, kun se tehdään kerralla hyvin.
 • Nopea reagointi – otettuasi yhteyttä, palaamme arkisin asiaan 24 h sisällä – usein jo saman päivän aikana. Ongelma on yleensä akuutti, miksi siis odottaa.
 • Henkilökohtainen palvelu. Olet suoraan yhteydessä tuholaistorjujaan ja me tulemme paikalle hoitamaan asiaa.
 • Palvelun sähköinen dokumentointi ja asiakkaan mahdollisuus seurata reaaliaikaisesti palvelun toteutusta ja tuloksia.
 • Uudenaikaiset menetelmät. Pitkästä kokemuksestamme huolimatta toimimme modernisti.
 • Nykyaikaisilla menetelmillä työskentelytapa on muille eläimille ja ihmisille vaaratonta; niillä minimoidaan ympäristölle aiheutuva kuormitus, ja hävittäminen tehdään niin, että hävityskeinot aiheuttavat mahdollisimman vähän kärsimyksiä hävitettäville eläimille.

Hiirien torjunnan vaihtoehdot:

 1. Tiivistäminen eli rakennukseen pääsyn estäminen.
 2. Torjunta ja määräaikainen seuranta, sekä siihen liittyvä jälkityö.
 3. Sopimustyöt – jatkuva palvelu, esim. valvontaa ja dokumentointia ravintoloihin, leipomoihin ja elintarviketeollisuuteen, joissa pitää lain mukaan olla säännöllinen valvonta tuholaisista.
 4. Ennaltaehkäisevät toimenpiteet ja neuvonta.
hiiri inconse_torjunta ja hävittäminen
Metsähiiri

Hiirien aiheuttamat haitat

Hiiret voivat aiheuttaa terveyshaittoja ja eri asteisia vahinkoja kiinteistölle. Hiirien ulosteissa on taudinaiheuttajia, joista voi syntyä tartuntavaaraa. Ulosteet aiheuttavat myös sotkua ja hajuhaittoja. Hiiret aiheuttavat vielä lisää sotkua silppuamalla tekstiilejä, paperia tai levittämällä roskia.

Hiirien aiheuttamat vahingot kiinteistölle

Hiiret viihtyvät rakenteiden väleissä, joissa on eristeitä. Eristeisiin kaivetut tunnelit, tai välikatossa tallottu puhallusvilla heikentää eristeiden toimivuutta. Välikatossa kulkevan ilmastointiputken paljastuminen eristeiden alta saattaa aiheuttaa kondenssiveden muodostumisen putken pintaan ja näin hiirivahinko saattaa eskaloitua vesivahingoksi. Vesivahingon hiiret voivat aiheuttaa myös jyrsimällä muovisia vesijohtoja rikki.

Sähköjohdot ovat myös vaarassa. Rikki järsitty johto saattaa aiheuttaa oikosulun tai tulipalon. Tukesin arvion mukaan 5% selvittämättömistä tulipaloista on jyrsijöiden aiheuttamia.

Miksi hiiret tulevat rakennukseen

Hiiriä on kaikkialla luonnossa ja taajamissa. Rakennuksista hiiret hakevat suojaa ja lämpöä. Tästä syystä hiiriongelma yleensä ilmenee syksyisin. Ulkona luonnossa niillä on riittävästi ruokaa, joten ruoka niitä ei tuo sisään, mutta talon vierustalla sijaitseva ruoka houkuttelee hiiriä lähistölle, jolloin riski hiiriongelmaan kasvaa.

Vahvuuksiamme ovat:

 • Hiiriongelman aiheuttajien huolellinen selvittäminen ja ongelmien systemaattinen poistaminen. Tällä tavoin hiirien torjuntaa ei tarvitse uusia, kun se tehdään kerralla hyvin.
 • Nopea reagointi – otettuasi yhteyttä, palaamme arkisin asiaan 24 h sisällä, usein jo saman päivän aikana. Ongelma on yleensä akuutti, miksi siis odottaa.
 • Henkilökohtainen palvelu. Olet suoraan yhteydessä tuholaistorjujaan ja me tulemme paikalle hoitamaan asiaa.
 • Palvelun sähköinen dokumentointi ja asiakkaan mahdollisuus seurata reaaliaikaisesti palvelun toteutusta ja tuloksia.
 • Uudenaikaiset menetelmät. Pitkästä kokemuksestamme huolimatta toimimme modernisti.
 • Nykyaikaisilla menetelmillä työskentelytapa on muille eläimille ja ihmisille vaaratonta; niillä minimoidaan ympäristölle aiheutettu kuormitus ja hävittäminen tehdään niin, että hävityskeinot aiheuttavat mahdollisimman vähän kärsimyksiä hävitettäville eläimille.

Hiirien torjunnan vaihtoehdot

 1. Tiivistäminen eli rakennukseen pääsyn estäminen.
 2. Torjunta ja määräaikainen seuranta, sekä siihen liittyvä jälkityö
 3. Sopimustyöt – jatkuva palvelu, esim. valvontaa ja dokumentointia ravintoloihin, leipomoihin, elintarviketeollisuuteen, joissa pitää lain mukaan olla säännöllinen valvonta tuholaisista.
 4. Ennaltaehkäisevät toimenpiteet ja neuvonta

Hiirien torjunta ja hävittäminen kiinteistöstä

Hiirien torjunta aloitetaan ongelma-alueen kartoittamisella ja ennaltaehkäisyä edistävällä neuvonnalla. Tämän jälkeen suunnitellaan ja tehdään hiirien torjunta ja hävittäminen. Kun hiiret on hävitetty, estetään niiden pääsy rakennukseen, jolloin ongelma poistuu pysyvästi.

Kohteen kartoitus

Hiirien torjunta aloitetaan tutustumalla kohteeseen paikan päällä. Aluksi käydään läpi asiakkaan havainnot vahingoista ja hiirien liikkeistä. Tämän jälkeen tehdään oma tutkimus, jossa hyödynnetään alalta kertynyttä pitkää kokemusta. Löydöksien perusteella tehdään toimenpidesuunnitelma hiirien hävittämisestä. Toimenpiteet käydään asiakkaan kanssa läpi, ja sovitaan mitkä tehtävistä asiakas haluaa tehdä itse, ja mitkä työt jäävät Inconsen tehtäväksi. Tällä perusteella tehdään tarjous palvelusta.

Suunnitelman ensimmäisessä vaiheessa keskitytään hiirien hävittämiseen ja toisessa vaiheessa siihen, miten hiirien pääsy tiloihin estetään pysyvästi.

Hävittäminen

Ennen hiirien hävittämistä, tutkitaan kohteen tiivistämismahdollisuudet. Tiivistämällä kohde varmistetaan, että hiiriongelma ei enää toistu. Tiivistämistä ei tehdä automaattisesti, vaan siitä annetaan erillinen tarjous kartoituksen perusteella.

Hiiret hävitetään yleensä myrkyillä, sillä se on tehokkain (ja nopein) torjuntatapa. Jos myrkkyjä ei haluta käyttää lainkaan, voidaan hävitys tehdä myös loukuilla, mutta tämä on keinona selvästi hitaampi.

Samalla kun hävitys on aloitettu, ryhdytään kohdetta myös tiivistämään. Tiivistämistä ei kannata tehdä heti koko kiinteistöön, jotta hiiret eivät kuole rakenteiden sisään ja aiheuta hajuhaittaa.

Pysyvä hiirien karkotus

Kun hiiret on hävitetty, tiivistäminen viedään loppuun, jonka jälkeen hiiret eivät enää pääse takaisin rakennukseen. Hiirien häviäminen on helpointa todeta siitä, että syöttimyrkkyä ei enää kulu, jolloin tiivistys voidaan aloittaa. Syöttimyrkkyjen käyttö on sitä tehokkaampaa, mitä vähemmän syöteille on kilpailevaa ruokaa tarjolla. Esim. talon lähellä olevat lintulaudat kannattaa pitää hävityksen aikana tyhjinä.

bug stop


Tapamme toimia

1.

INSPECT

Tulemme mielellämme paikan päälle sekä tutkimme ongelman laadun ja laajuuden.

2.

CONTROL

Otamme tilanteen hallintaan ja korjaamme ongelman aiheuttajan, emme ainoastaan sen seurauksia.

3.

SERVICE

Palvelumme tavoite on löytää kestävä ratkaisu ennaltaehkäisemällä jatko-ongelmat.


Tuholais- ja haittaeläin­torjuntamme vahvuudet

1.

Reagoimme nopeasti. Vastaamme tai toimimme arkipäivinä 24 h sisällä yhteydenotostasi.

2.

Henkilökohtainen palvelu. Pyrimme hoitamaan asiakaskontaktit “oma torjuja”-periaatteella. Samaa kohdetta hoitaa yksi vastuuhenkilö. Jos tuholaisongelma toistuu, on tapaus tuttu jo vanhastaan tapausta hoitaneelle henkilölle ja asiassa päästään etenemään sujuvasti.

3.

Ongelmat hoidetaan perusteellisesti ja pyritään poistamaan pysyvästi, jos mahdollista. Tilanne tutkitaan huolellisesti ja riskitekijät kartoitetaan ennen toimenpiteitä.

4.

Akuuttitöiden lisäksi panostamme ennaltaehkäisyyn, jotta ongelma poistuisi pysyvästi.

5.

 Pystymme puuttumaan ongelmiin tehokkaasti erilaisin keinoin. Hyviä apukeinoja ovat  mm. lämpöteltat, höyry- ja kuumapesu, kuivausrumpu, höyrysilitysrauta,  liima-ansat, fyysiset esteet, puhdistukset ja desinfioinnit. Myrkkyjä käytetään vain silloin, kun muita vaihtoehtoja ei ole.

6.

Kaikki dokumentoidaan sähköisesti ja asiakkaalla on mahdollisuus seurata reaaliaikaisesti sitä mitä tehdään ja mitä torjuntatyö edistyy.

logo Inconse on luotettava kumppani