Rottien torjunta ja hävitys

Teemme rottien torjuntaa Uudenmaan alueella kaiken tyyppisistä rakennuksista, rakennelmista ja jopa autoista, asuntovaunuista sekä -autoista. Palveluihimme kuuluvat rottien ja hiirien hävittäminen ja ongelman ennaltaehkäisy jatkossa sekä neuvonta. Toimimme noudattaen myös IPM-periaatteita (Integrated Pest Management = Integroitu tuholaistorjunta).

Asiakkaitamme ovat sekä yritykset että yksityiset henkilöt.

Meillä on kokemusta tuholaistorjunnasta jo vuodesta 1995. Kokemuksen ansiosta me tiedämme, kuinka rotat rakennuksissa käyttäytyvät, kuinka niistä päästään eroon ja kuinka ongelmien toistuminen estetään.

Teemme rottien torjuntaa Uudenmaan alueella kaiken tyyppisistä rakennuksista, rakennelmista ja jopa autoista, asuntovaunuista sekä -autoista. Palveluihimme kuuluvat rottien ja hiirien hävittäminen ja ongelman ennaltaehkäisy jatkossa sekä neuvonta. Toimimme noudattaen myös IPM-periaatteita (Integrated Pest Management = Integroitu tuholaistorjunta).

Asiakkaitamme ovat sekä yritykset että yksityiset henkilöt.

Meillä on kokemusta tuholaistorjunnasta jo vuodesta 1995. Kokemuksen ansiosta me tiedämme, kuinka rotat rakennuksissa käyttäytyvät, kuinka niistä päästään eroon ja kuinka ongelmien toistuminen estetään.

Rotta

Rattus norvegicus

rotta inconse_torjunta ja hävittäminen ja estäminen
Rotta

Rotta

Rattus norvegicus

Rotta on ruskea ja voi kasvaa jopa lähes 30 cm pituiseksi ja sen häntä on lähes ruumiin pituinen, Sillä on vahvat, jatkuvasti kasvavat etuhampaat (jopa 14 cm vuodessa), joten sen on jyrsittävä jatkuvasti jotakin, etteivät etuhampaat pääse kasvamaan liian pitkiksi.

Rotta elää luonnossa noin 1,5 vuotta. Naaras saavuttaa sukukypsyyden n. 2,5 kuukaudessa ja voi synnyttää vuodessä jopa 50 poikasta.

Rotta on neofobinen eli pelkää kaikkea uutta. Lisäksi sillä on kyky sopeutua erilaisiin olosuhteisiin ja selviytyä vaikeissakin ympäristöissä.

rotta inconse_torjunta ja hävittäminen ja estäminen
Rotta

Rottien aiheuttamat haitat

Rotat voivat aiheuttaa terveyshaittoja ja eri asteisia vahinkoja kiinteistölle. Rottien ulosteissa on taudinaiheuttajia, joista voi syntyä tartuntavaaraa erilaisiin tauteihin. Ulosteet aiheuttavat myös sotkua ja hajuhaittoja. Rotat aiheuttavat lisäksi sotkua silppuamalla tekstiilejä, paperia tai levittämällä roskia.

Rottien aiheuttamat vahingot kiinteistölle

Rotat voivat aiheuttaa vaurioita kiinteistön rakenteisiin. Rotta tekee vahinkoa jyrsimällä kaikkea marmoria pehmeämpää, jopa betonia. Rotta syö ja saastuttaa elintarvikkeita ja rehuja, turmelee pakkauksia ja rakenteita. aiheuttaa yleistä epäsiistiyttä sekä levittää tauteja ja loiseläimiä.

Eristeisiin kaivetut tunnelit, tai välikatossa tallottu puhallusvilla heikentävät eristeiden toimivuutta.

Välikatossa kulkevan ilmastointiputken paljastuminen eristeiden alta saattaa aiheuttaa kondenssiveden muodostumisen putken pintaan ja näin rottavahinko voi eskaloitua vesivahingoksi. Vesivahingon rotat voivat aiheuttaa myös jyrsimällä muovisia vesijohtoja rikki.

Sähköjohdotkaan eivät ole turvassa. Rikki järsitty johto saattaa aiheuttaa oikosulun tai tulipalon. TUKES:in arvion mukaan noin 5 % selvittämättömistä tulipaloista on jyrsijöiden aiheuttamia.

Miksi rotat tulevat rakennukseen

Rotat hakevat rakennuksista ensisijaisesti suojaa ja lämpöä. Rotat ovat taitavia tunnelikaivajia. Sen takia kiinteistön sokkelin reunassa tai pensaiden alla löytyy usein koloja.

Useimmiten syy rottien läsnäoloon on se, että ruokaa ja vettä on runsaasti tarjolla. Rotat ovat lähes kaikkiruokaisia, joten miltei mikä tahansa syötäväksi kelpaava on rotalle mieluista syötävää. Ensisijaisesti rotat syövät erilaisia siemeniä ja viljoja, mutta myös kasvipohjainen ravinto kelpaa niille. Rotat syövät myös lihaa ja raatoja tai muuta eläinpohjaista ravintoa, kuten pieniä nisäkkäitä, linnunpoikasia ja -munia.

Rottakannan läsnäolon yhteydessä löydetään usein lintujen ruokintaa tai puutteellinen jätehuolto, eli jäteastioita, joissa on reikä pohjassa, jäteastioiden kansia, jotka eivät ole kiinni tai ne ovat ylitäytettyjä.

Inconsen Rottatorjunta

Vahvuuksiamme ovat:

  • Rottaongelman aiheuttajien huolellinen selvittäminen ja ongelmien systemaattinen poistaminen. Tällä tavoin rottien torjuntaa ei tarvitse uusia, kun se tehdään kerralla hyvin ottaen huomioon, että ympäristössä ei ole muita rottapopulaatioita.
  •  Nopea reagointi – otettuasi yhteyttä, palaamme arkisin asiaan 24 h sisällä – usein jo saman päivän aikana. Ongelma on yleensä akuutti, miksi siis odottaa.
  •  Henkilökohtainen palvelu. Olet suoraan yhteydessä tuholaistorjujaan ja me tulemme paikalle hoitamaan asiaa.
  •  Palvelun sähköinen dokumentointi ja asiakkaan mahdollisuus seurata reaaliaikaisesti palvelun toteutusta ja tuloksia.
  •  Uudenaikaiset menetelmät. Pitkästä kokemuksesta huolimatta toimimme modernisti. Nykyaikaisilla menetelmillä työskentelytapa on muille eläimille ja ihmisille vaaratonta; niillä minimoidaan ympäristölle aiheutettu kuormitus, ja hävittäminen tehdään niin, että hävityskeinot aiheuttavat mahdollisimman vähän kärsimyksiä hävitettäville eläimille.

Rottien torjunnan vaihtoehdot:

  1. Tilaustyö ennaltaehkäisevästi ongelmatilanteiden estämiseksi.
  2. Tilaustyö, kun ongelma on jo alkanut, torjunta ja määräaikainen seuranta, sekä siihen liittyvä jälkityö.
  3.  Sopimustyöt – jatkuva palvelu. Valvotaan ja tehdään yhteistyötä asiakkaan kanssa sen eteen, ettei ongelmia syntyisi. Tämä sopii kaikenlaisiin kiinteistöihin ja yrityksiin, mutta erityisen tärkeää tämä on esim. ravintoloihin, leipomoihin, elintarviketeollisuuteen, joissa pitää lain mukaan olla säännöllinen valvonta tuholaisista – eli omavalvonta.
Kaikki toimenpiteet ja suositukset dokumentoidaan tarkasti sähköisessä Kotopro-raportissa, joka voidaan liittää osaksi kiinteistön tai yrityksen asiakirjoja joko tulosteena tai sähköisenä dokumenttina. Raportti on asiakkaan (myös yksityishenkilöiden) käytössä reaaliajassa.

Rottien hävittäminen kiinteistöstä

Rottien torjunta aloitetaan kohteen kartoittamisella ja rottien hävittämisellä. Kun rotat on hävitetty, estetään niiden pääsy rakennukseen, jolla ongelma pyritään poistamaan pysyvästi.
Rottien torjunta aloitetaan kohteen kartoittamisella ja rottien hävittämisellä. Kun rotat on hävitetty, estetään niiden pääsy rakennukseen, jolla ongelma pyritään poistamaan pysyvästi.

Kohteen kartoitus

Rottien torjunta aloitetaan tutustumalla kohteeseen paikan päällä. Aluksi käydään läpi asiakkaan havainnot vahingoista ja rottien liikkeistä. Tämän jälkeen tehdään oma tutkimus, jossa hyödynnetään alalta kertynyttä pitkää kokemusta. Löydöksien perusteella tehdään toimenpidesuunnitelma rottien hävittämisestä. Toimenpiteet käydään asiakkaan kanssa läpi, ja sovitaan mitkä tehtävistä asiakas haluaa tehdä itse, ja mitkä työt jäävät Inconsen tehtäväksi. Tällä perusteella tehdään tarjous palvelusta.

Suunnitelman ensimmäisessä vaiheessa keskitytään rottien hävittämiseen ja toisessa vaiheessa siihen, miten rottien ja hiirien pääsy tiloihin estetään pysyvästi.

Rottien torjunta aloitetaan tutustumalla kohteeseen paikan päällä. Aluksi käydään läpi asiakkaan havainnot vahingoista ja rottien liikkeistä. Tämän jälkeen tehdään oma tutkimus, jossa hyödynnetään alalta kertynyttä pitkää kokemusta. Löydöksien perusteella tehdään toimenpidesuunnitelma rottien hävittämisestä. Toimenpiteet käydään asiakkaan kanssa läpi ja sovitaan mitkä tehtävistä asiakas haluaa tehdä itse ja mitkä työt jäävät Inconsen tehtäväksi. Tällä perusteella tehdään tarjous palvelusta.

Suunnitelman ensimmäisessä vaiheessa keskitytään rottien hävittämiseen ja toisessa vaiheessa siihen, miten rottien ja hiirien pääsy tiloihin estetään pysyvästi.

Rottien torjunta ja hävittämistyö

Tehokas rottientorjunta on monen tekijän yhdistelmä. Näihin kuuluvat ensisijaisesti kohteen pienimuotoinen saneeraus, eli tarkistetaan ja varmistetaan, että rakenteet ovat jyrsijätiiviitä. Varsinaiset tiivistystyöt ja pihapiirin raivaustyöt tehdään erillisen tarjouksen mukaan, mutta asiakas voi halutessaan tehdä nämä työt myös itse.

Pihapiirin raivauksessa kohde olisi siivottava, jolloin poistetaan jyrsijöiden piilo- tai turvapaikkoja, varmistetaan asianmukainen jätehuolto, lopetetaan villieläimien, kuten lintujen syöttäminen ja pidetään elintarvike- ja rehuastiat tiiviissä astioissa.

Jos rotista löytyy jälkiä, kuten ulosteita ja jyrsittyjä pakkauksia tai rakenteita, pitää selvittää missä rotat liikkuvat, sekä niiden mahdolliset piilopaikat. Jyrsijöiden tappamiseen käytetään ensisijaisesti erilaisia loukkuja, mikäli se katsotaan riittävän tehokkaaksi keinoksi. Jos nämä eivät riitä tai ovat liian tehottomia, kannattaa siirtyä käyttämään myrkkyjä, joka on vielä tällä hetkellä tehokkain tapa hävittää rotat.

Loukut voivat olla tappavia tai elävänä pyydystäviä. Jos käytetään tappavia loukkuja, pitää niiden teho varmistaa, että eläimet eivät kärsi turhaan. Elävänä pyydystävät loukut taas pitää tarkastaa riittävän usein, jotta eläin ei näänny loukkuun ilman ruokaa ja juomaa.

Tehokas rottientorjunta on monen tekijän yhdistelmää. Näihin kuuluvat ensisijaisesti kohteen pienimuotoinen saneeraus, eli tarkistetaan ja varmistetaan, että rakenteet ovat jyrsijätiiviit. Varsinaiset tiivistystyöt ja pihapiirin raivaustyöt tehdään erillisen tarjouksen mukaan, mutta asiakas voi halutessaan tehdä nämä työt myös itse.

Pihapiirin raivauksessa kohde olisi siivottava, jolloin poistetaan jyrsijöiden piilo- tai turvapaikkoja, varmistetaan asianmukainen jätehuolto, lopetetaan villieläimien, kuten lintujen syöttäminen ja pidetään elintarvike- ja rehuastiat tiiviissä astioissa.

Jos rotista löytyy jälkiä, kuten ulosteita ja jyrsittyjä pakkauksia tai rakenteita, pitää selvittää missä rotat liikkuvat, sekä niiden mahdolliset piilopaikat. Jyrsijöiden tappamiseen käytetään ensisijaisesti erilaisia loukkuja, mikäli se katsotaan riittävän tehokkaaksi keinoksi. Jos nämä eivät riitä tai ovat liian tehottomia, kannattaa siirtyä käyttämään myrkkyjä, joka on vielä tällä hetkellä tehokkain tapa hävittää rotat.

Loukut voivat olla tappavia tai elävänä pyydystäviä. Jos käytetään tappavia loukkuja, pitää niiden teho varmistaa, että eläimet eivät kärsi turhaan. Elävänä pyydystävät loukut taas pitää tarkastaa riittävän usein, jotta eläin ei näänny loukkuun ilman ruokaa ja juomaa.

Pysyvä rottien torjunta

Tiivistys ja loukuttaminen tai myrkyn käyttö voidaan aloittaa heti projektin alussa. Rottien häviäminen on helpointa todeta siitä, että syöttimyrkkyä ei enää kulu tai ettei synny uusia rottien jättämiä jälkiä. Kun rotat on hävitetty, tiivistäminen viedään loppuun, jonka jälkeen mahdollinen uusi rottakanta ei enää pääse takaisin rakennukseen.

Loukkujen tai syöttimyrkkyjen käyttö on sitä tehokkaampaa, mitä vähemmän syöteille on kilpailevaa ruokaa tarjolla. Esim. talon lähellä olevat lintulaudat kannattaa pitää hävityksen aikana tyhjinä. Jos lintuja halutaan jatkossa ruokkia, olisi hyvä vaihtaa siemenet esim. talipalloihin tai rasvamakkaroihin, joista ei putoa maahan rotille ruokaa.

Yksi mahdollinen ongelmien aiheuttaja on roskakatoksissa olevat roska-astiat, joista on pesun yhteydessä poistettu pohjatulppa, tai kansien jättäminen auki. Näin rotat pääsevät aterioimaan. Jäteastioiden kunto on myös hyvä tarkastaa säännöllisesti, sillä rotat voivat joskus myös syödä tiensä jäteastian läpi.

Tiivistys ja loukuttaminen tai myrkyn käyttö voidaan aloittaa heti projektin alussa. Rottien häviäminen on helpointa todeta siitä, että syöttimyrkkyä ei enää kulu tai ettei synny uusia rottien jättämiä jälkiä. Kun rotat on hävitetty, tiivistäminen viedään loppuun, jonka jälkeen mahdollinen uusi rottakanta ei enää pääse takaisin rakennukseen.

Loukkujen tai syöttimyrkkyjen käyttö on sitä tehokkaampaa, mitä vähemmän syöteille on kilpailevaa ruokaa tarjolla. Esim. talon lähellä olevat lintulaudat kannattaa pitää hävityksen aikana tyhjinä. Jos lintuja halutaan jatkossa ruokkia, olisi hyvä vaihtaa siemenet esim. talipalloihin tai rasvamakkaroihin, joista ei putoa maahan rotille ruokaa.

Yksi mahdollinen ongelmien aiheuttaja on roskakatoksissa olevat roska-astiat, joista on pesun yhteydessä poistettu pohjatulppa, tai kansien jättäminen auki. Näin rotat pääsevät aterioimaan. Jäteastioiden kunto on myös hyvä tarkastaa säännöllisesti, sillä rotat voivat joskus myös syödä tiensä jäteastian läpi.


Tapamme toimia

1.

INSPECT

Tulemme mielellämme paikan päälle sekä tutkimme ongelman laadun ja laajuuden.

2.

CONTROL

Otamme tilanteen hallintaan ja korjaamme ongelman aiheuttajan, emme ainoastaan sen seurauksia.

3.

SERVICE

Palvelumme tavoite on löytää kestävä ratkaisu ennaltaehkäisemällä jatko-ongelmat.


Tuholais- ja haittaeläin­torjuntamme vahvuudet

1.

Reagoimme nopeasti. Vastaamme tai toimimme arkipäivinä 24 h sisällä yhteydenotostasi.

2.

Henkilökohtainen palvelu. Pyrimme hoitamaan asiakaskontaktit “oma torjuja”-periaatteella. Samaa kohdetta hoitaa yksi vastuuhenkilö. Jos tuholaisongelma toistuu, on tapaus tuttu jo vanhastaan tapausta hoitaneelle henkilölle ja asiassa päästään etenemään sujuvasti.

3.

Ongelmat hoidetaan perusteellisesti ja pyritään poistamaan pysyvästi, jos mahdollista. Tilanne tutkitaan huolellisesti ja riskitekijät kartoitetaan ennen toimenpiteitä.

4.

Akuuttitöiden lisäksi panostamme ennaltaehkäisyyn, jotta ongelma poistuisi pysyvästi.

5.

 Pystymme puuttumaan ongelmiin tehokkaasti erilaisin keinoin. Hyviä apukeinoja ovat  mm. lämpöteltat, höyry- ja kuumapesu, kuivausrumpu, höyrysilitysrauta,  liima-ansat, fyysiset esteet, puhdistukset ja desinfioinnit. Myrkkyjä käytetään vain silloin, kun muita vaihtoehtoja ei ole.

6.

Kaikki dokumentoidaan sähköisesti ja asiakkaalla on mahdollisuus seurata reaaliaikaisesti sitä mitä tehdään ja mitä torjuntatyö edistyy.

logo Inconse on luotettava kumppani